ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

Тема 1. Зміни в системі державної служби: концепт  організаційних перетворень.

3/0,1

 

2

1

Тема 2. Стратегічні зміни в системі державного управління.

4/0,13

 

3

 

1

Тема 3. Інформаційне середовище впровадження змін на державній службі.

3/0,1

 

3

 

 

Тема 4. Подолання опору змінам в системі державного управління.

3/0,1

 

3

 

Тема 5. Управління процесом змін на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 6. Людиноцентрична парадигма змін в системі державного управління.

3/0,1

 

3

 

 

Тема 7. Управління конфліктами в системі   організаційних змін на державній  службі.   

3/0,1

 

2

 

1

Тема 8. Результативність та ефективність управління змінами в системі державного управління.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 9. Інформаційний розвиток системи державного управління. 

3/0,1

 

2

 

1

Підсумковий контроль результатів навчання

2/0,067

 

2

 

 

РАЗОМ

        30/1

 

24

 

6

Догори