ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

Тема 1. Політика цифрового розвитку України: наближення  до Єдиного цифрового ринку ЄС

3/0,1

 

2

1

Тема 2. Цифровізація як провідний тренд глобального економічного розвитку: виклики для системи державного управління України

4/0,13

 

3

1

Тема 3. Цифрові трансформації в Україні: реалізація політики цифрового розвитку держави

3/0,1

 

3

 

Тема 4. Цифрові компетентності державних службовців

3/0,1

 

3

 

 

Тема 5. Державна політика цифрової трансформації сфери надання адміністративних послуг

3/0,1

 

2

 

1

Тема 6. Трудоресурсне забезпечення економіки України в умовах цифровізації

3/0,1

 

3

 

 

Тема 7. Цифрова трансформація сфери державного управління на місцевому рівні

3/0,1

 

2

 

1

Тема 8. Зарубіжний досвід державної політики цифровізації: орієнтири для системи державного управління України

3/0,1

 

2

 

1

Тема 9. Медійна та інформаційна грамотність державних службовців в умовах цифрових трансформацій сфери державного управління

3/0,1

 

2

 

1

Підсумковий контроль результатів навчання

2/0,07

 

2

 

 

РАЗОМ

30/1

 

24

 

6

Догори