ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

Тема 1. Інформація і комунікації у публічному управлінні.

3/0,1

 

2

1

Тема2. Європейські приници Good Governance: роль особистості у впровадженні концепції належного врядування.

4/0,13

 

3

1

Тема 3 Колективні комунікації і взаємодії в організаційній культурі державної служби.

3/0,1

 

3

Тема 4. Інноваційні форми усних ділових комунікацій на державній службі. 

3/0,1

 

3

 

 

Тема 5. Консультації з громадськістю: публічне обговорення та вивчення громадської думки. Громадські ради.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 6. Особистість державного службовця в системі комунікацій та взаємодій.

3/0,1

 

3

 

 

Тема 7. Публічний виступ як засіб  комунікації та взаємодії в системі державного управління.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 8. Сучасні методи фасилітації групової роботи на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 9. Форми ділових комунікацій на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Підсумковий контроль результатів навчання

2/0,07

 

2

 

 

РАЗОМ

      30/1

 

24

 

6

Догори