ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

Тема 1. Лідерство та ефективність управлінської діяльності в сфері державного управління.

3/0,1

 

2

1

Тема 2. Прозорість та ефективність комунікації лідера на державній службі.

4/0,13

 

3

1

Тема 3. Лідери нового часу: ситуаційне лідерство та емоційний інтелект.

3/0,1

 

3

Тема 4. Роль лідера у формуванні організаційної культури на державній службі. 

3/0,1

 

3

 

 

Тема 5. Компетенції лідера та розвиток лідерського потенціалу на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 6. Технології влади та впливу в системі державного управління.

3/0,1

 

3

 

 

Тема 7. Мистецтво спілкування як феномен лідерства на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 8. Лідерство в умовах цифровізації публічного простору. 

3/0,1

 

2

 

1

Тема 9. Ефективність використання соціальних мереж в діяльності органів державної влади.

3/0,1

 

2

 

1

Підсумковий контроль результатів навчання.

2/0,07

 

2

 

 

РАЗОМ

        30/1

 

24

 

6

Догори