СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

Тема 1. Системоутворююча роль сприйняття змін на державній службі. 

3/0,1

 

2

1

Тема 2. Сприйняття стратегічних змін в системі державного управління.

4/0,13

 

3

 

1

Тема 3. Цифрова грамотність як умова сприйняття змін на державній службі.

3/0,1

 

3

 

 

Тема 4. Комунікативна взаємодія в системі сприйняття змін на державній службі. 

3/0,1

 

3

 

Тема 5. Управління сприйняттям змін на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 6. Лідерство у забезпеченні сприйняття змін на державній службі.

3/0,1

 

3

 

 

Тема 7. Корпоративна культура і командоутворення в системі сприйняття змін на державній службі.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 8. Сприйняття змін як основа забезпечення результативності державного управління.

3/0,1

 

2

 

1

Тема 9. Інформаційна комунікація як основа сприйняття змін в системі державного управління.

3/0,1

 

2

 

1

Підсумковий контроль результатів навчання

2/0,067

 

2

 

 

РАЗОМ

        30/1

 

24

 

6

Догори